Friday, June 8, 2007

June 8 Flow


Een gemis aan andere personen is eigenlijk een gemis aan eigen gedrag ten opzichte van die personen. (89)

Missing other people is in fact missing one's own behavior with regard to these persons. (89)

No comments: