Wednesday, June 27, 2007

June 27 Delirium


Bepaalde verbindingen die de realiteit op een zeker tijdstip niet toelaat, dienen desalniettemin gemaakt te worden. Artificieel komen ze dikwijls over, geforceerd, gewild gewaagd. Vergis u niet, want dit gebeurt vanuit de diepte, vanuit een niet weg te drukken behoefte.
Beelden dringen zich op, hun kombinaties ook. Hoe twijfelachtig en gevaarlijk dubbelzinnig, zowel naar waarde als uitzicht, ze ook mogen zijn - ik dien me daarbij neer te leggen.
Wanneer deze verbindingen uitgerekt worden in mijn tijd, zijn het reizen die ik voor u maak, ten koste van mezelf, en ze zouden prachtig moeten zijn. (90)

Specific connections, that reality does not allow at a certain point in time, nonetheless need to be made.
They sometimes come across as artificial, forced, would-be risky. Don't be mistaken, because this happens from the depth, from a need that can't be pushed aside.
Images impose themselves, their combinations as well. However dubious and dangerously ambiguous they may ever be, in value as well as in outlook - I should resign myself to this.
When these connections are stretched in my time, they will be journeys that I make for you, at the expense of myself, and they should be splendid. (90)

No comments: