Monday, June 18, 2007

June 18 Stabilising


De wereld is het lied van het alfabet. Er is de schijnwereld en de sprookjeswereld. Er zijn de aarde, het vuur, het water en de lucht.
Het is voor mij belangrijk de dingen rondom mij te verslijten, aan te passen, te herscheppen. Ze tesamen met alle voorhanden zijnde elementen aan de faktor tijd, achtergrond, wetenschappelijke en menselijke verworvenheid te koppelen. Zo doe ik ook met idee├źn, gedachten en uitspraken.
De beweging, de evolutie, leidt alle entiteiten via onderzoek en negatieve stappen, naar iets positiefs. Slechts het kontakt met het negatieve baart vooruitgang. (82)

The world is the song of the alphabet. There is the make-believe world and the fairyland. There is the earth, the fire, the water and the air.
It matters to me to wear out the things around me, to adapt, to re-create them. To link them together with all the available elements to the factor time, background, scientific and human achievement. I also do this with ideas, thoughts and statements.
The movement, the evolution, leads all entities through investigation and negative steps, to something positive. Only the contact with the negative bears progress. (82)

No comments: