Tuesday, June 12, 2007

June 12 Ritual


Bij het bestuderen van geesten komt men gevaarlijk dicht in de buurt van de essentie van het leven en loopt men gevaar de rol van het aardse leven te gaan onderschatten. (84)

When observing spirits one comes in the close dangerous neighbourhood of the essence of life and one runs a risk of underestimating the role of worldly life. (84)

No comments: