Thursday, June 28, 2007

June 28 Solution


Het kwaad, de moraal en de sentimentaliteit; het zijn zij die ons bewegen daden te stellen, een richting in ons leven te bepalen.
Men komt ze tegen als we de richtlijnen die we onszelf geven ontleden. Als we de impulsen onderzoeken die ons van het ene naar het andere drijven, bij het zoeken naar de ziel, het doel. (82)

Evil, morality and sentimentality: it's them who move us to act, define a direction in our lives.
We encounter them when we analyze the instructions we give ourselves. When we examine the impulses that push us from one thing to another, when looking for the soul, the goal. (82)

No comments: