Friday, June 15, 2007

June 15 Career


Er moet een juiste dosering zijn van de soorten dingen die men ziet en van de hoeveelheid keren men ze ziet. De waardebepaling van die bewuste dingen hangt ervan af. (80)
Altijd op zoek naar storende elementen, maar ik ben het storende element. (82)
Ik kan slechts een opbouwende daad stellen wanneer de drang er is, maw wanneer de motivatie klaar en duidelijk schijnt. Ook moet de dwang aanwezig zijn wat het simpelst uitgedrukt de tijdsdwang heet. Hier wordt geen tijdslimiet bedoeld, doch het besef dat voor een bepaalde taak de ideale tijdsomgeving aanwezig is. (88)

There needs to be a correct measurement of the kind of things one sees and of the frequency one sees them. The valuation of those particular things depends on it. (80)
Always in search of the disturbing elements, but I am the disturbing element. (82)
I can only perform a constructive act when there is an urge, in other words when the motivation seems clear and obvious. Also the pressure needs to be there, what is simply called the pressure of time. This doesn't mean time-limit here, but the understanding that for a certain task there exists the ideal space of time. (88)

No comments: