Thursday, June 14, 2007

June 14 Identity


Homo economicus: de verveelde automaat. (84)
Er zijn er die een volgorde vinden. Thematische sekwenzen. Discipline. (15) (82)
Bij het observeren van de realiteit zijn er dingen die ons ontsnappen omdat we teveel voorgeprogrammeerde korrekties aanwenden, onbewust. Het is nuttig deze korrekties op te sporen om ze, indien nodig, tijdelijk onschadelijk te maken. (85)

Homo economicus: the bored automaton. (84)
There are some who find a sequence. Thematic sequences. Discipline. (15) (82)
When observing reality, there are certain things that elude us because we apply too many preprogrammed corrections, unconsciously. It is useful to locate these corrections, in order and when necessary to temporarily disarm them. (85)

No comments: