Sunday, June 10, 2007

June 10 Catharsis


Waarom is er toch geen tussenruimte, tussen al mijn werelden? Waar de tijd stil zou moeten staan, of ophouden te bestaan: bruin en gevaarlijk en vriendelijk tegelijk. Als weemoed en de gedachte aan de dood van mijn vader. (87)
Het besef dat alles niet kan gebeuren zoals ge het zelf het liefst hebt is minder erg dan achteraf te beseffen dat het niet gebeurd is, zoals ge u een lange tijd hebt ingebeeld. (81)

Why is there no interspace, in between all my worlds? Where time should stand still, or stop to exist: brown and dangerous and kind at the same time. Like melancholy and the thought of my father's death. (87)
The understanding that not everything can happen the way you prefer it, is not as bad as realizing that it did not happen, like you have imagined for a long time. (81)

No comments: