Thursday, June 7, 2007

June 7 Destabilising


De verwarring die overweldigt bij het weggaan en terugkeren van menselijke kontakten, de onkunde limieten te stellen ivm frekwentie, diepte, warmte. Onmacht en terughoudendheid oog in oog met vriendschap en vergevingsgezindheid.
Het besef dat antipathie een positieve beperking betekent en energiebesparend kan werken.
Alhoewel welwillendheid, openheid en angst zichzelf in ingebeelde banen leiden. Deze banen blijken later nooit ingebeeld. En het feit dat men zichzelf leidt is niet alleen positief, het is 1 van de grondregels van een konstante persoonlijke revolutie. De mens, in zichzelf en tegen zichzelf reaktionair, zal nooit onvoorwaardelijk en blindelings zichzelf volgen. Steeds de eigen baan terug opzoeken, fouten bekennen en zichzelf blootstellen aan niet alleen zichzelf. (81)

The confusion that overpowers when human contacts leave and come back, the ignorance to set limits to frequency, depth, warmth. Impotence and reserve face to face with friendship and forgiveness. The realization that antipathy stands for a positive restriction and can have an energy saving effect.
Notwithstanding the fact the kindness, openness and anxiety lead themselves in imaginary directions. These directions never seem to be imaginary afterwards. And the fact one directs oneself is not just positive, it is 1 of the basic rules of a constant personal revolution. Human being, reactionary in oneself and against oneself, will never unconditionally and blindly follow oneself. Always go back and look for one's own direction, admit mistakes and expose oneself not just to oneself. (81)

No comments: