Saturday, June 2, 2007

June 2 Dynamic


Spijtig genoeg gaat het belang van bepaalde facetten van "realiteit" en haar mogelijkheden aan het selektiemechanisme, beschreven op 1 juni, voorbij. Alhoewel - wat later belangrijker wordt vindt zijn weg naar deze informatie terug, indien steeds doelbewust en even vrij geleefd wordt.
Er is evenwel de vereiste de kapaciteit te ontwikkelen informatie te vergeten die nutteloos, verwarrend en achteraf bekeken verkeerd blijkt te zijn.
Informatie opslaan die "later misschien nog dienst kan doen" is een mechanisme in werking stellen dat kostbare energie en plaats gebruikt, verknoeit.

It is very unfortunate that the importance of certain aspects of "reality" and its possibilities pass by the selection mechanism described on June 1st. Although - what becomes more important later finds its way back to this information, supposing life is continually lived purposefully and just as freely.
One nevertheless needs to develop the capacity to forget information that is useless, confusing and that in retrospect appears incorrect.
To store information that "at a later stage could be useful" is starting a mechanism that consumes valuable energy and space, destroys it.

No comments: