Friday, June 1, 2007

June 1 Psychosexual


Informatie is belangrijk in het verband met het moment waarop ze geregistreerd wordt en de inherente relaties tot tijdomgeving. Die informatie wordt ook gezien in het licht van omstandigheden die te maken hebben met het belang van persoonlijke relaties en de idee├źnwereld van de personen die deze vertegenwoordigen.
(een zekere afwisseling in vriendenkontakten en gefrekwenteerde milieus is meer dan wenselijk).
De assimilatie van de informatie gebeurt automatisch en in relatie tot die punten die onze geest op een bepaald moment bezighouden. (78)

Information is important with respect to the moment at which it is registered and the inherent relationships to the time space. This information is also considered in the light of circumstances which concern the importance of personal relationships and the world of ideas of the people representing them.
(a certain diversity in contacts of friends and frequented neighbourhoods is more than advisable).
The assimilation of the information happens automatically and relate to those issues that keep our mind busy at a specific moment. (78)

No comments: