Tuesday, June 19, 2007

June 19 Deviance


De vinger waarmee ik hard duwend de omtrek van mijn tafel volg, is op dit moment het medium dat mij toelaat mijn gedachten in bedwang te houden.
Er is geen sprake van richting.
Alleen gerichtheid.
Mijn vinger neemt de taak over van het doel.
Mijn ogen volgen en mijn hoofd doet de rest. (80)

The finger with which I follow the contour of my table, pressing hard, is at this moment the medium that allows me to keep my thoughts under control.
There is no question of direction.
Only orientation.
My finger assumes the task of the design.
My eyes follow and my head does the rest. (80)

No comments: