Sunday, June 3, 2007

June 3 Rigid


In een minimum aan tijd een maximale hoeveelheid informatie absorberen zal zelden positieve resultaten geven. Voor planmatige rekonstruktie is dit bruikbaar, maar meestal kan men slinger bewegingen konstateren die verwarring verraden en weinig blijvends voorspellen. (86)
Een boodschap brengen blijkt overbodig. Het is vooral belangrijk een nieuw terrein in de intelligentie te raken. De bewustwording iets verder te drijven en dit door het kreƫeren van beelden, van dingen of sferen, die de omgeving ervoor scheppen. (78)

To absorb a maximum of information in a minimum of time will seldom give positive results. It is useful for a systematic reconstruction, but most of the time one will notice an oscillation which will reveal confusion and predict nothing particularly permanent. (86)
To bring a message seems unnecessary. It is especially important to touch a new territory in the intelligence. The realization to push a bit further and this by creating images, of things and atmospheres, brought about by the environment. (78)

No comments: