Wednesday, June 6, 2007

June 6 Continuities


God is het goede goud en met goede wil kan u de keuze aan overlevingsmechanismen zelf aanvullen.
Van sommige mechanismen is algemeen geweten dat ze verwerpelijk zijn, wat ze voor velen nog aantrekkelijker maakt. Het is een uitdaging geloof en materiƫle zelfbevrediging over 1 kam te scheren en op die manier hun beider bestaan tot bewuste opties te herleiden. Dit alles roept de vraag op waarom het zo moeilijk is het leven op zichzelf te aanvaarden, zonder de wetenschap dat men het lot een wil kan opleggen. (89)

God is the good gold and with good will you can finish the choice of survival mechanisms for yourself.
Some mechanisms are generally known to be improper, what makes them even more attractive to many. It is a challenge to put belief and material self-gratification in the same box and as such reduce both existences to conscious options. All this raises the question why it is so difficult to accept life as it is, without the knowledge that one can impose a will to destiny. (89)

No comments: