Sunday, June 17, 2007

June 17 Hardening


De kombinatie "kunst" - verstand, zoals ze uit de scholen komt, is ergens zinloos. De essentie ligt op een andere plaats en dat moet worden onderzocht. De kunst is dood maar er is echt iets voor in de plaats gekomen - overbrenging. (79)
Een dromer en moeilijk plooibaar discipline - dressuur - machinaal. Zelf denken. Niets aannemen. De annalen der moraal. (82)

The combination "art" - intellect, as it comes out of schools, is somehow meaningless. The essence lies somewhere else and that needs to be investigated. The art is dead but something really substitutes it - transfer. (79)
A dreamer and hard to bend discipline - drilling - mechanical. Think for oneself. Assume nothing. The annals of morality. (82)

No comments: