Monday, June 11, 2007

June 11 Bottomlike


Ik geloof niet meer in kunst als uitbeelding. Het ding vertegenwoordigt alleen zichzelf. Het is 1 sterke overbrenging: van mens op ding en van ding op mens. (79)
Mijn aard mag mijn schaamte niet meer zijn. (84)

I no longer believe in art as expression. The thing only represents itself. It is 1 strong transfer: from human to object and from object to human. (79)
My nature should no longer by my shame. (84)

No comments: