Monday, June 25, 2007

June 25 Chosen


Electriciteit. Ozon. Vuur. Warmte. (81)
Ontlasting van het kwaad, de moraal en de sentimentaliteit kwam pijnlijk, maar werkte zuiverend en vernieuwend. Met weerzin betreed ik het nu, waar ik zal moeten mee leren. Het is nu eenmaal het "nu" dat de kern is van gedrevenheid. (82)

Electricity. Ozon. Fire. Heat.(81)
Relief of evil, the morality and the sentimentality came painfully, but acted purifying and rejuvenating. Reluctantly I enter the now, where I will have to learn from. The "now" is simply the core of passion. (82)

No comments: