Thursday, August 9, 2007

August 9 Synthesis


Een essentieel verschil met de grootste gemene deler van de kunstenaarsloopbaan is dat er per leven gemiddeld 1 logisch stelsel uitgeprobeerd wordt. Terwijl ik per werk of sequens van werken een nieuwe logika bepaal + uitprobeer. (90)

An essental difference with the biggest common denominator of the artists' carreer is that per life an average of 1 logic system is being tried out. While I per work or sequence of works define a new logic + try it out. (90)

No comments: