Sunday, August 26, 2007

August 26 Seduced


Ik ben een streep tussen buiten- en binnenbeelden. (87)
Terwijl hij door het oog van een toeschouwer kijkt versmelt de ik-persoon zich met de omgeving. (89)

I am a line between external- and internal images. (87)
Looking through the eye of the expectator the me-person merges with the environment. (89)

No comments: