Thursday, August 16, 2007

August 16 Material


Ik verwerk nooit iets, maar al wat op mij toekomt, wat met mij gebeurt, tast mijn hele wezen aan, tot aan de wortel, tot in de zin.
Vernietiging die keer op keer de herwaardering van het leven vraagt, die meestal krijgt. Meestal. (90)
Onze tijd heeft als voordeel dat een goed verstaander de daad en de reperkutie van die daad in tijd en ruimte praktisch simultaan kan ervaren. Ongeveer zoals bij de bliksem en de donder als het onweer zeer nabij is. (90)

I never assimilate something, but everything that comes up to me, what happens to me, affects my whole being, down to the root, down to the meaning.
Destruction asking time and again for the revaluation of life, usually getting it. Usually. (90)
Our time has the advantage that the wise one can experience the deed and the repercussion of that deed in time and space virtually simultaneously. Almost like lightning and thunder when the storm is very close. (90)

No comments: