Monday, August 20, 2007

August 20 Marginality


Alles moet zo' gemaakt worden dat het vervolg erin verweven zit - en wel op zo'n manier dat het nooit af is. (79)
Liefde is een koord die van materiaal verandert in een vochtige atmosfeer. (81)
Een zeker soort fanatisme ontstaat als een direkte reaktie op de aantijging middelmatig en besluiteloos te zijn.
Op deze manier wordt fanatisme verward met eerlijkheid en middelmatigheid.
Ik spreekt hier over diegenen die zich willen onderscheiden zonder het komfort op te geven dat behoudend en retrograad gedrag biedt. (87)

Everything needs to be made so that the continuation is interwoven with it - and in such way too that it is never finished. (79)
Love is the rope that alters material when in a humid atmosphere. (81)
A certain fanaticism develops as a direct reaction to the allegation of being mediocre and indecisive.
That way fanaticism is confused with honesty and mediocrity.
I am talking here about those who want to stand out without giving up the comfort offered by cautious and retrograde behavior. (87)

No comments: