Monday, August 13, 2007

August 13 Ambiguity


Bij het streven naar authenticiteit belandt men automatisch op het terrein van aangeboren en eventueel ontwikkelde gebreken.
De perfektie in 1 of andere richting kan steeds bereikt worden. Van het grootste belang hierbij is "volhouden". Alleen betwijfel ik of dit stadium dient volgehouden te worden en dit niet een moment inluidt om zich op andere richtingen te concentreren.
Volhouden kan een deugd ongemerkt in een dwaasheid veranderen.(81)
Of men verliest zijn onschuld + kweekt paranoia of speelt het spel mee, of men verliest ze niet. (88)

When striving for authenticity one automatically lands on the field of congenital and possible developed shortcomings. The perfection in 1 or other direction can always be reached. Of the utmost importance here is “perseverance”. Only I doubt whether this stage needs to be seen through and that this doesn’t herald a moment of concentrating on a different direction.
Persisting can inadvertently change a virtue into a folly. (81)
Either one loses one’s innocence + breed paranoia or play the game, or one doesn’t loose it. (88)

No comments: