Wednesday, August 1, 2007

August 1 Psychosexual


Het is de alledaagse realiteit die de mens naar beneden trekt, naar zijn kern, het binnenste. (85)
Het filosofisch fundament wankelt. De psychologie is onderhevig aan trends. Een mode-denken. De artificiële intelligentie is de link tussen exacte wetenschap en psychologie. De filosofie zoekt naar de zin van het bestaan; A.I. zoekt naar de zin van het denken, de instandhouding van het bestaan. A.I. is de link tussen het harde en het zachte en brengt ons terug dichter tot wat we zijn: dieren en geen machines die het denken tot slaven maakte. A.I. zal ons de vrijheid van de dieren weer doen proeven. (4) (85)

It is the daily reality that pulls man downwards, to his centre, the inner self. (85)
The philosophical foundation shakes. The psychology is subject to trends. A fashion-thought. The artificial intelligence is the link between the exact science and psychology. The philosophy looks for the meaning of the existence; A.I. looks for the meaning of thinking, the preservation of the existence. A.I. is the link between the hard and the soft and brings us again closer to what we are: animals and not machines made into slaves by thought. A.I. will let us taste the freedom of the animals.(4) (85)

No comments: