Sunday, August 5, 2007

August 5 Issues


Kunstenaars zijn mortel, specie die de dagelijkse dingen en hun alledaagsheid met elkaar verbinden, er soms in slagen 1 nieuw te aanvaarden geheel te suggereren.
Ze zijn de specie die de dagen, de weken, de maanden, de jaren, de eeuwen en de werelden in kontakt met elkaar brengen. Ze zijn dat wat generaties onderscheidt en ze versmelt. (89)

Artists are mortar, cement that connects the things of everyday with their triviality, and sometimes succeed in suggesting 1 new to be accepted entity.
They are the cement joining the days, the weeks, the months, the years, the centuries and the worlds to one another. They are that what distinguishes generations and merges them. (89)

No comments: