Friday, August 10, 2007

August 10 Catharsis


Volgens mijn bescheiden mening is het pentagram de vormelijke beteugeling van een chaos. Het is het middel waarmee men die chaos tot stilstand wil dwingen. Het pentagram is eerder een richtingaanwijzer dan een statisch symbool, eerder een open deur dan een venster. (90)

In my humble opinion the pentragram is the formal control of a chaos. It is the means by which one wants to force this chaos to a standstill. The pentagram is more a direction indicator than a static symbol, more an open door than a window. (90)

No comments: