Saturday, August 18, 2007

August 18 Stabilising


Een uitgesproken lineair georiënteerd brein ontwikkelt steeds een uitgesproken hang naar poëzie.
Afhankelijk van een konstante zweem naar vloeibaar oponthoud struikelt dit brein het halfslachtige, het middel- en kunstmatige achterna.
Tussen de "poëzie" van een bloem en die van de Grand Canyon staat die van een middelmatig kunstwerk. (90)

A downright linear oriented brain always develops a marked tendency towards poetry.
Dependent on a constant touch of liquid delay this brain stumbles after the half-hearted, the mediocre and the artificial. (90)
Among the “poetry” of a flower and that of the Grand Canyon there is the mediocre work of art. (90)

No comments: