Tuesday, August 28, 2007

August 28 Solution


Een periode van intense aktiviteit, niet toegespitst op eigen ontwikkeling, brengt ongevraagd turbulente gemoeds- en gedachteklimaatveranderingen met zich mee.


Hoe langer ik leef, des te talrijker worden de te onderscheiden fasen in mijn leven. Ze overlappen elkaar soms, doch gedeeltelijk.
Elke fase ontwikkelt zich los van de andere, daar waar ze simultaan in dezelfde richting evolueren. Duidelijker gesteld is het een wirwar van bewegingen die zelfstandig een richting kreƫert. Soms is het lezen van 1 woord in een notaboek voldoende om een fase in werking te stellen. Versneld, weliswaar, want de onbewuste evolutie is er voortdurend terwijl elke bewuste daad een algemene versnelling teweegbrengt. (81)

A period of intense activity, not pointed at own development, brings with it unasked turbulent changes of states of mind and of thoughts.
The longer I live, the greater number of phases in my life to be distinguished. They overlap, but only partially.
Every phase develops separate from the other, whereas they evolve simultaneously in the same direction.
To put it more clearly it is a jumble of movements independently creating a direction. Sometimes it is sufficient to read 1 word in a notebook in order to activate a phase. Accelerated, indeed, because the unconscious evolution is constantly there while every conscious actions causes a general acceleration. (81)

No comments: