Friday, August 24, 2007

August 24 Achievement


Het gaat om de wereld vol begrippen, idiomen, normen en geijkte termen, van haar eenzijdigheid te ontdoen. Alles is niets en niets is alles. Het aantal oplossingen is onbeperkt. (81)

The point is to strip the world full of concepts, idioms, norms and standard terms, of its one-sidedness. Everything is nothing and nothing is everything. The amount of solutions is unlimited. (81)

No comments: