Monday, August 6, 2007

August 6 Continuities


Slechts nadat aan een gedachte, aan een nieuwe abstraktie of aan een nieuwe formulering een beeld gekoppeld werd, slechts dan is alles af, geregeld, verwerkt en op punt gesteld. (89)
Een boom is nooit af. Toch bekijken we hem met bewondering in de wetenschap dat hij slechts op dit moment is, wat hij nu is. (89)

Only after linking an image to a thought, to a new abstraction or to a new formulation, only then everything is completed, regulated, processed and finalized. (89)
A tree is never finished. Still we look at it with admiration in the knowledge that at the moment it just is, what it is now. (89)

No comments: