Saturday, August 11, 2007

August 11 Bottomlike


Strijd en onvolledigheid gevolgd door de val in het niets van de gemakzucht. Het einde is dan tenminste een bevrijding. (90)

Struggle and incompleteness followed by the fall in the void of laziness. The end then is at least a liberation. (90)

No comments: