Friday, August 3, 2007

August 3 Rigid


Sur les chantiers du monde, je me promène,
sur le cheval du temps. (87)
Essentieel is het de capaciteit herinneringen te verdringen, te stimuleren. En dat gaat over herinneringen die zowel in de bewuste als onderbewuste lagen van de perceptie resideren.
Het is essentieel voor de konstante aanpassing en ontwikkeling van het individu in een wereld die in zijn veelheid aan mogelijkheden en bruikbaarheden om de ontvouwing van nieuwe wegen vraagt. (90)

On the building site of the world, I walk,
on the horse of time. (87)
Essential it is to stimulate the capacity to repress memories. And this regards memories that reside in the conscious as well as in the subconscious layers of the perception.
It is essential to the constant adjustment and development of the individual in a world with its multitude of possibilities and utilities, asking for the unfolding of new ways. (90)

No comments: