Saturday, August 4, 2007

August 4 Geometry


Wanneer het mogelijk is door het bos te kijken...
Waar is het bos? (87)
Een generatie neemt zijn problemen mee, een heel leven lang. Ze verwerkt ze, ze pluist ze uit, ze veralgemeent ze, ze institutionaliseert ze. De schuif van 1 generatie sleurt alles gezamenlijk mee, de verzinsels, de idee-fixen. Tot aan de dood. In ekonomie, politiek en kunst. En zo wordt alles toch nog anders en anders. (79)
Het kontakt. Het voortdurend kontakt met mensen veroorzaakt verlammingsverschijnselen in mijn geest. (85)

When it is possibile to look through the forest...
Where is the forest? (87)
A generation brings along its own problems, for an entire life. It processes them, unravels them, generalizes them, institutionalizes them. The slide of 1 generation drags along everything together, the concoctions, the idées fixes. Up to death. In economy, politics and art. And so everything changes and changes. (79)
The contact. The constant contact with people causes signs of paralysis in my mind. (85)

No comments: