Sunday, August 19, 2007

August 19 Deviance


Iets is slechts goed als men het allemaal niet vatten kan. Wanneer er altijd nog dingen onduidelijk blijven ondanks een feitelijke oververzadiging aan betekenissen.
Het is goed van dingen te houden die hun geheimen niet volledig prijsgaven. Totale kontrole staat elk aangenaam gevoel in de weg.
Is het een probleem dat ik te lang in sprookjes heb geloofd en er eigenlijk nog in geloof? (85)

Something is good when one doesn’t understand all of it. When there are still things unclear notwithstanding an actual surfeit of meanings.
It is good to love things that didn’t yield all their secrets. Total control stands in the way of every pleasant feeling.
Is it a problem that I believed in fairytales for too long and that I actually still believe in them? (85)

No comments: