Wednesday, May 9, 2007

May 9 Synthesis


Het verband tussen de elementen klopt, de rest is uitgewerkt in funktie van de heersende prioriteiten.
(nm. interpretatie/vervorming. Bij natekenen realiteit.) (90)
The connection between the elements corresponds, the rest is developed in function of the ruling priorities.
(i.e. interpretation/deformation. When tracing reality.) (90)

No comments: