Tuesday, May 22, 2007

May 22 Period


Er is een dringende noodzaak aan negatieve impulsen; subversiviteit, vulgair.
Zenuwen, de hersenen, weet je. (82)
Wat vervelend dat het verstand de gedachten niet in bedwang kan houden. (82)
Soms is het alsof ik oplos. Alsof de betekenissen langzaam verwijden, tot er niets meer is. Drijfveren en redenen worden onbestaande, de zin om te handelen verandert zich in een huilerig gevoel, alsof een sluimerend verdriet verdrongen moet worden.
Waar moet ik naartoe met dat wat mij omringt? Met dat trage gezoem van samengekoekte aktie in alle richtingen denkbaar? (90) 21

There is an urgent need for negative impulses; subversivity, vulgar.
Nerves, the brain, you know. (82)
How annoying, the brain can't contain the thinking. (82)
Sometimes it seems as if I am dissolving. As if the meaning slowly dilate, until there is nothing left. Motives and reasons become non-existent, the reason to act changes into a tearful feeling, as if a slumbering grief needs to be repressed.
Where can I go to with what encloses me? With that slow buzzing of congealed action possible in all directions? (90)

No comments: