Sunday, May 13, 2007

May 13 Ambiguity


Relatie tussen de anatomie van de mens en zijn wereldbeeld zou wel eens dezelfde kunnen zijn als de relatie van de anatomie van de mens tot de samenstelling van het heelal.
Men kreƫert dan begrippen als symbolische anatomie en anatomisch symbolisme. (89)

The relationship between the anatomy of man and his worldview could possibly be the same as the relationship of the anatomy of man to the structure of the universe.
Thus one creates concepts as symbolic anatomy and anatomical symbolism. (89)

No comments: