Tuesday, May 8, 2007

May 8 Flow


Het is via een overkompensatie aan affektie dat onverschilligheid naar boven komt. (82)
Vernielde herinneringen en een geblokkeerde cortex maken wegen vrij voor de optische zenuwen. Op zo'n manier dat het de afgescheiden brein hemisfeer van een dier wordt. De neuronanatomische tests maken rustpunten, apart. (88)

It is through overcompensation to affection that indifference comes to the surface. (82)
Destroyed memories and a blocked cortex clear the way for the optic nerves. In such a way that it becomes the separated brain hemisphere of an animal. The neuro-anatomical tests produce pauses, separately. (88)

No comments: