Monday, May 7, 2007

May 7 Destabilising


Ik zit hier en de realiteit zit over mij. De gang tussen mijn ogen en mijn handen heeft vele deuren die zelden of nooit dichtgaan. Wat er aan de ene kant binnenkomt, gaat er veranderd uit.
Ik kan de illusie scheppen de realiteit voor mij te imiteren, objektief, als 1 of dé geijkte versmelting van lichtvlekken en diepte verschillen.
De illusie wordt best door fotografen beoefend.
Ik beoefen de interpretatie.
Tegen wil en dank. (88) 8

I sit here and the reality sits opposite me. The passage between my eyes and my hands has many doors that rarely if ever close. What goes in from one side, comes out transformed.
I can create the illusion to imitate the reality for myself, objectively, if 1 or the standard blending of light patches and depth differ.
The illusion is best practised by photographers.
I practise the interpretation.
Reluctantly. (88) 8

No comments: