Sunday, May 6, 2007

May 6 Continuities


Het is belangrijk een entiteit, een kracht voor u te hebben die mentaal te omringen is.
Hoe groter de afmetingen, des te bevredigender het besef dat de kans bestaat er kontrole over te krijgen. Het onderwerp wordt letterlijk een subjekt en het betreffende besef is belangrijker dan de daad ook werkelijk die kontrole uit te oefenen.
Ook mag men niet vergeten dat elke grote kracht vele en steeds veranderende details in zich draagt, die het leven van het geheel garanderen. Die het mysterie vormen. (88) 8

It is important to have an entity, a force before you that can be surrounded mentally.
The bigger the dimensions, the more satisfying it is to realize that there is a chance of getting control. The matter literally becomes a subject and realizing this is more important than the act of exerting control.
Moreover, one should not forget that every great power bears many and always changing details, these guarantee the life of the whole. These make up for the mystery. (88) 8

No comments: