Sunday, May 27, 2007

May 27 Delirium


Soms denk is dat het de koffie is, dat gebonk, maar het is de inspiratie. (?)
Er zijn zoveel manieren om de dingen te bekijken. De meeste mensen kennen maar 1 gezichtspunt, zijn zich zelfs niet bewust van de andere. (79)
Wanneer men ouder wordt blijken grillen geen grillen, maar uitvloeisels van lichamelijke tekortkomingen te zijn. Het onbewust besef van die tekortkomingen baart zelfverdedigingstaktiekjes die dan grillen heten. Zij die grillen terugdringen achter de hekwerken der principes dragen daar na jaren de gevolgen van: tics, haaruitval, zweren en zware abnormaliteiten in het sociaal gedrag. (90)

Sometimes I think it is the coffee, that banging, but it is the inspiration. (?)
There are so many ways to look at things. Most people know only one point of view; moreover they are not aware of the others. (79)
When one grows older, whims don't appear to be whims, but consequences of physical shortcomings. The subconscious realization of these shortcomings gives rise to self-defence tactics, these are then called whims. Those who repress whims behind the gates of principles bear the consequences of it years later: tics, hair loss, boils and serious abnormalities in social behaviour. (90)

No comments: