Saturday, May 12, 2007

May 12 Ritual


Na schijnbare tegenstellingen en onderscheiden tot op het bot te ontleden, stel ik ze klaar voor en naast elkaar. Dit wordt als blasfemie afgedaan en ook nog als tot cryptisch gedrag vermomde domheid.
Ik neem het risico zo'n reakties te moeten ondergaan, met pijn in het hart, want ik vind het tegennatuurlijk mij te verdedigen om mijn opzet en de uitwerking ervan niet te ontkrachten. (88)

After dissecting apparent contradictions and differences, I depict them neatly and next to each other. This is regarded as blasphemy and also as stupidity in the disguise of cryptic behaviour.
I take the risk to undergo such reactions, with pain in my heart, because I find it unnatural to defend myself in order not to enfeeble my intention and the effect of it (88).

No comments: