Saturday, May 19, 2007

May 19 Deviance


Tegenwoordig verlangt men van kunstenaars dat ze zich als leraars gedragen, konstant refererend naar voorbeelden. Op de kennis van zijn klassiekers wordt de nadruk gelegd. Eenvoudiger dan de elementen in het eigen oeuvre te verwerken wordt het aanwenden van citaten om werken mee samen te stellen.
Een onvoorwaardelijke garantie op succes zeggen dat er niets nieuws onder de zon is, is gelijk aan de weg effenen voor ongegeneerd plagiaat en platte éénvormigheid. Voorbeelden uit het verleden zijn nu eenmaal geen aangroeiende gewassen en gezien de onzichtbare beïnvloeding door smaakbepalende zifters, zoals heersende normen, pers, geld, kunnen we op de duur nog slechts allemaal dezelfde paden afstruinen, van voor naar achter en terug en nog eens naar opzij, ook. (87)

Today artists are expected to behave themselves like teachers, constantly referring to examples. Importance is attached to his knowledge of the classics. Instead of using the elements in one's own work, it becomes easier to use citations to compose works.
An unconditional guarantee to success by saying that there is nothing new under the sun is similar to pave the way for impertinent plagiarism and plain monotony. Examples from the past simply aren't growing crops and because of the invisible influence by trendsetting nitpickers, like ruling norms, press, money, we can only comb the same paths in the end, from back to front and back again and once more to the side, also. (87)

No comments: