Wednesday, May 23, 2007

May 23 Screen


De volgende kracht. Op zoek in mezelf en buiten mezelf naar een struktuur, een geheime kode die zin en samenhang aan de volgende, stromende gedachten geven kan, ben ik gestrand op de waarheid dat stuurloosheid best in naakte vorm getoond wordt.
De rest is aanpassing aan geschiedenis, dubbelzinnig, omkeerbaar en in feite oneerlijk.
In de onvoorspelbaarheid van de raakpunten, gevormd door bewust gebruikte elementen in een funktie, ontvouwt zich de essentie van een kreatief moment.
Meer wil ik aan de rest niet toevoegen. (89)

The next power. In search of a structure inside and outside myself, a secret code that can give sense and context to the subsequent thoughts pouring in, I am stranded on the truth that disorientation can best be shown naked.
What remains is adjustment to history, ambiguous, reversible and in fact dishonest.
In the unpredictability of the common interests, made up by consciously chosen elements in a function, the essence of a creative moment is unfolding itself.
That's all I want to add to the rest. (89)

No comments: