Thursday, May 17, 2007

May 17 Hardening


Hebt u dat ook, innerlijke gevechten als oorlogen van ideeën, woorden en beelden, die bijna explosies van het brein tot gevolg hebben? Kan u op een plaats blijven staan zonder te bewegen, terwijl gedachten u in de grond zuigen, implosies van het innere zelf? U leeg achterlatend en ongelooflijk waardeloos? (87)

You also have this; inner fights like wars of ideas, words and images, which almost cause explosions of the brain? Can you stand still in one spot without moving, while your thoughts suck you into the ground, implosions of inner self? Leaving you empty and incredibly worthless? (87)

No comments: