Friday, May 18, 2007

May 18 Stabilising


Mijn werk gaat over de levende verhoudingen van begrippen onderling en de verandering die elk afzonderlijk onder elke andere toestand ervaart. Ondergaat.
Ook over de essentie van de levensstandaard,
levensstilstand,
dit is alles wat onder elke omstandigheid hetzelfde blijft. (87)

My work deals with the living relations of concepts internally and the change that each separately experiences in any other situation. Submits to.
Also about the essence of the living standard,
the living standstill,
this is all that remains unchanged whatever the circumstance. (87)

No comments: