Thursday, May 24, 2007

May 24 Achievement


De op associaties berustende, beluste, ideeënvorming leidt lijnrecht in de richting van een algemeen veld waar waarheden en zekerheden geen tijdelijke dooddoeners meer uitmaken. Maar door hun afwezigheid een leegte van voldoening kreeëren bij het besef van elk moment dat losse en kompromisloze ervaring is.
Slechts de associatie blijft over, daar waar het ontbreken van een vooraf ingenomen standpunt een wellustig gevoel van macht over de realiteit schept.
Realiteit heeft aldus niets met "het" idee, een plan te maken (81).

The generation of ideas, based and bent on associations, leads straight into the direction of a common field where truths and certainties no longer make up temporary 'killers'. But due to their absence create a void of satisfaction when realizing every moment to be a detached and uncompromising experience.
Only the association remains, there where the lack of an anticipated point of view generates a lascivious feeling of power over the reality.
Reality thus has nothing to do with "the" idea, to make a plan. (81)

No comments: