Tuesday, May 29, 2007

May 29 Positions


Misschien is de verhouding tussen de gemiddelde menselijke gestalte en de omtrek van de aarde hetzelfde als de capaciteit en de wil die aarde onder kontrole te krijgen. (86)
Zoals de kat met de wonde zich verdrinkt in zachtheid en rust, zo bevredigt men zich aan kalmte als uitdeining in ruimte en tijd na het toeslaan van menselijk gedrag, nog eens.

The relationship between the average human body and the circumference of the earth are possibly the same as the capacity and the will to have control of this earth. (86)
Like the wounded cat drowns itself in softness and peace, one pleases oneself with the calmness as expansion in space and time, after the attack of human behaviour, once again.

No comments: