Sunday, May 20, 2007

May 20 Marginality


De systemen van beschrijving, afstandname en de gedachtesfeer die dat bij zichzelf + de anderen oproept moet passen in stramienen. Alles moet gevolgd kunnen worden. Kontroleren noemt men dat - van de verbeelding.
Men wordt konstant en overal geremd. (87)
Intelligentie ontstond daar waar gevoelens onder woorden werden gebracht. De dwang was meesterschap over "onkontroleerbare" impulsen en het gebruik van woorden veronderstelt kontrole. (89)

The systems of description, detachment and the realm of thoughts that one evokes for oneself + the others must match with the plans.
It must be possible to trace everything. It is called controlling - of the imagination.
One is constantly and everywhere restrained. (87)
Intelligence originated there where feelings were put into words. The obligation was mastery of "uncontrollable" impulses and the use of words assumes control. (89)

No comments: