Thursday, November 1, 2007

November 1 Psychosexual


Wanneer men in staat is de dingen te vergeten die vroeger beslist zijn, heeft men de sleutel voor eeuwige onschuld in het gezicht van de mooie momenten van het leven. Ik spreek hier van de momenten waarin ik kreëer zowel als van de periodes waarin nieuwe deuren geopend worden. (86)
Het vacuüm dat stilaan bereikt wordt is als een zoete wind waar ik me gewillig laat door wiegen. Heen en weer. zoals ik me aan een 200m lang koord over het oeuvre van een bevriend en succesvol schilder laat vliegen. Gewiekst, door berg en dal in een open vliegtuig over het mooie van de wereld. (84)

When one is capable of forgetting the things that have been decided in the past, one has the key to eternal innocence in the sight of the beautiful moments of life. I talk here about the moments during which I create as well as about the periods when new doors are being opened. (86)
The vacuum that is slowly reached is like the sweet wind by which I let myself rock willingly. To and fro, as I let myself fly on a 200m long rope over the work of a successful artist friend. Artfully, through mountains and valleys in an open airplane over all the beauty of the world. (84)

No comments: