Friday, November 2, 2007

November 2 Dynamic


Het komt er bij kleding vooral op aan te gaan zover ge kunt in smakeloosheid, de vormen zo' te kombineren dat het modieuze aspekt simultaan aanwezig is. Met een doorgevoerde lijn of evolutie die slechts door 1 karakter gedragen kan worden. Lukraak kombineren levert dikwijls resultaten op, daar waar het zuiver geestelijke afwegen nog steeds de meest efficiƫnte manier blijkt. (80)

What mostly matters with respect to clothing is to go as far as you can in tastelessness, to combine forms is such a way that the fashionable aspect is present simultaneously. With an enforced line or evolution which can only be carried by 1 character. Haphazard combining often gives results, whereas the pure mental consideration still seems to be the most efficient way. (80)

No comments: